डर लाग्दो यो भिडियो

भुकम्प ले निम्ताएको पहिरो। यो काहाली लाग्दो भिडियो हेर्नु होस, अनि तपाई बुज्नु हुन्छ नेपाल र नेपाली लाई कस्तो संकट आइपरेको छ।
Feedbacks and Comments for this page

comments from Facebook Account Users - Your comments are our ASSET - Please leave your comments