अब नेता भोट माग्न आए कुटेर पठाउने चेतावनी

यी पिडितहरुको मर्का कसले सुनिदिने? तेसैले अब नेता भोट माग्न आए कुटेर पठाउने चेतावनी पिडितहरु बाट आएको छ, भिडियो अन्तर्वाता तल हेर्नु होस
Feedbacks and Comments for this page

comments from Facebook Account Users - Your comments are our ASSET - Please leave your comments