News of Pokhara

पोखरा वडा नं ९ वासीले चामल संकलन अभियानलाई सहयोग गर्ने - Apr 23, 2014

विदेशिको सहयोग विना पनि एक नेपालिले अर्को नेपालिलाई सहयोग गर्न सक्छौ भन्ने उद्घोषका साथ सुरु भएको चामल संकलन अभियानलाई वडा नं ९ वासीले सहयोग गर्ने भएका छन् ।